Engineering

Vanuit beide vestigingen werkt een internationaal team van goed opgeleide engineers samen met onze opdrachtgevers. Wij zorgen voor optimalisatie van uw productdesign zodat een warmpersproduct ontstaat dat optimaal produceerbaar is.

Specifications

Als opdrachtgever bepaalt u het productdesign en de eisen die aan de functionaliteit en performance van uw producten worden gesteld. Ons internationale team van engineers helpt u om uw design geschikt te maken voor serieproductie.

Aandachtsgebieden:

  • Grondige kennis van de toepassingsgebieden van productdesigns
  • Inrichting en optimalisatie van productieprocessen

Contact

Voor meer informatie over Engineering kunt u contact opnemen met:

BE | Allbrass Industrial Nederland

Martijn te Riele
m.teriele@be-allbrassindustrial.com

BE | Allbrass Industrial Duitsland

Rainer Iwan
r.iwan@be-allbrassindustrial.com

Engineering

From design to production

In de overgang van design naar productie bewijst Engineering zijn grote meerwaarde. In nauwe samenwerking met de design engineers van onze opdrachtgevers zorgen wij voor optimalisatie en standaardisatie. Zo worden maatwerkproducten kwalitatief hoogwaardig en in serie produceerbaar tegen zo laag mogelijke kosten.