REACH / RoHS / SCIP

Allbrass Industrial heeft ECHA geïnformeerd over onze producten die meer dan 0,1% bevatten van de stoffen die op de SVHC (Substances of Very High Concern) lijst vermeld worden.

Meer informatie m.b.t. SCIP van onze leveranciers is verkrijgbaar op verzoek via dhr. Paul Stoffers (p.stoffers@be-allbrassindustrial.com).